Voor direct contact:

Bel:

06-33090109

Mail:

Of ik neem contact met u op:

visie"Zolang een mens gezond van geest is,

heeft hij altijd een keuze tot aan zijn dood."

Keuzes
Volgens MyChoice Coaching zijn eigen keuzes een zeer bepalende factor voor het succes en geluk in ons leven. En MyChoice is ervan overtuigd dat mensen altijd een eigen keuze hebben (ook al lijkt dat niet altijd zo). Dit betekent op zijn minst dat iedereen invloed heeft op zijn leven, werk en loopbaan.
Dit wil niet zeggen dat mensen altijd maar moeten kiezen om iets heel anders te gaan doen. Kiezen voor continuïteit is ook kiezen. Als het maar bewust gebeurt.
 
 
"Nieuwsgierigheid is de beste eigenschap

waarmee we geboren worden."
 
Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierigheid wordt niet altijd gewaardeerd, maar MyChoice Coaching is ervan overtuigd dat het de beste eigenschap is, waarmee mensen geboren worden. Nieuwsgierigheid is de reden dat een kind zijn wereld gaat exploreren. Nieuwsgierigheid zet mensen aan tot onderzoeken en het stellen van vragen. Ook aan hen zelf. Het zorgt ervoor dat ze zich openstellen voor informatie en nieuwe inzichten. Nieuwsgierigheid maakt leren vanzelfsprekend. Het opent deuren en leidt tot verbinding. Zonder nieuwsgierigheid staat men stil.
 

"Bewust kiezen in de loopbaan voorkomt dat 

mensen op de automatische piloot verder gaan 

en er jaren later achter komen dat ze misschien 

wel iets anders hadden willen doen." 


De kracht van de eigen keuze

  • Gefundeerde eigen keuzes maken mensen gemotiveerd, daadkrachtig en gelukkig
  • Kiezen is verantwoordelijkheid nemen
  • Wie niet kiest, geeft de regie uit handen

Daarom stuur ik in al mijn trajecten op het maken van een eigen keuze.
 

 

Missie


Mensen de ‘tools’ aanreiken om succes en plezier 

te realiseren in werk en loopbaan.

Succes en werkplezier
MyChoice Coaching wil mensen laten ontdekken dat en hoe ze hun loopbaan meer in eigen hand kunnen nemen. Dan kunnen ze zelf de stappen zetten die nodig zijn om geluk, succes, werkplezier en motivatie in hun werk te vinden en te houden.
 
Bijdragen aan de kwaliteit en het succes van organisaties.

Succesvolle organisaties
Ik ben ervan overtuigd dat het succes en werkplezier van de individuele mensen tot een hogere kwaliteit van het werk leidt en daarmee tot succesvollere organisaties met gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Voor meer over visie, missie en over werkwijze: zie Windmolenmodel©